Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ηλεκτρονική Εκδήλωση με τίτλo

«Συνεργασία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» / «Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων»

Ημερομηνία Εκδήλωσης: Δευτέρα 04/03/2024
Ώρα Εκδήλωσης: 11:00 με 14:30
Τοποθεσία: Πατήστε εδώ

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια