Πρόσκληση
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)
»,
σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups).

Ημερομηνίες και ώρες:
Πέμπτη 23/11/23, ώρες; 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Δευτέρα 27/11/23, ώρες: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Τόπος:
Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω

Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια