Πρόσκληση σε Ομάδες Εστίαση

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups).
Ημερομηνίες και τoποθεσίες:
27/06/23, ώρα 10:00 – 12:00, Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
29/06/23, ώρα 10:00 – 12:00, Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
27/06/23, ώρα 13:00 – 15:00, Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
29/06/23, ώρα 13:00 – 15:00, Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αιγάλεω, Θηβών 314 & Θεσσαλονίκης, Αιγάλεω
Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος: Επίσκεψη Σελίδας

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια