Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό
Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,

σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά με
θεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί τις ημέρες 04/09/23 – 22/09/23,
τόσο σε πρωινές όσο και σε απογευματινές ώρες.
Αναλυτική ενημέρωση στον παρακάτω σύνδεσμο:
Επίσκεψη σελίδας
Δήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα ενημερωθείς άμεσα.
Κόστος: Δωρεάν.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια