Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό
Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»
,
σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά με
θεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί:

  • 22/01/2024 – 26/01/2024, ώρα 14:00 – 18:00
  • 29/01/2024 – 02/02/2024, ώρα 14:00 – 18:00

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια