Στο πλαίσιο μίας επιχείρησης, ο μετασχηματισμός των εισροών (πόροι από διάφορες πηγές) σε εκροές (προϊόντα / υπηρεσίες / αξία) πραγματοποιείται μέσω μίας σειράς ειδικών λειτουργιών (εξειδικευμένες και συντονισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες). Οι ειδικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στις κοινωνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται ως ένα βαθμό από τις αντίστοιχες λειτουργίες στις συμβατικές (κλασσικές κερδοσκοπικές) επιχειρήσεις λόγω της “υβριδικής” φύσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που παραπέμπει στην ταυτόχρονη επίτευξη κοινωνικών και εμπορικών στόχων.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια