Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα-Κάλυψη Αναγκών με Κοινωνικό Αντίκτυπο”.

H Ημερίδα υλοποιήθηκε, την Τρίτη 25/4/2023 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, και σκοπός ήταν η παρουσίαση της ταυτότητας του έργου, αναλύοντας το πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα καθώς και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), κατ’ αρχήν στη Δυτική Αθήνα, και μέσω της οριζόντιας φύσης παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε γενικό και ειδικό κοινό σε όλη τη Χώρα.

Ταυτόχρονα, συνδέεται και αναδεικνύει μεταξύ άλλων, τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΚΑΛΟ, ως ενός θετικού εργαλείου βελτίωσης της κοινωνικοποίησης και της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα.

Το υλικό της ημερίδας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου:
https://www.youtube.com/watch?v=OXRSHaJChlY

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις επιλέγοντάς τες από τους παρακάτω συνδέσμους:

Παρουσίαση της κας Μαρίνας Κορομπίλη

Παρουσίαση της κας Έλλης Δελατόλα

Εισήγηση του Δρ. Γαβριήλ Αμίτση

Εισήγηση του κου Λάμπρου Λαμπρινίδη

Εισήγηση της Δρ. Φωτεινής Μαρίνη

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια