Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν τρία εργαστήρια, τα αποτελέσματα των οποίων
είναι:

  1. Αποτελέσματα πρώτου εργαστηρίου με αντικείμενο τα χρηματοδοτικά εργαλεία
  2. Αποτελέσματα δευτέρου εργαστηρίου με αντικείμενο μάρκετινγκ επιχειρήσεων
    Κ.ΑΛ.Ο.
  3. Αποτελέσματα τρίτου εργαστηρίου με αντικείμενο αυτοαξιολόγηση επιχειρήσεων
    Κ.ΑΛ.Ο.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια