Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την τρίτη από ένα σύνολο τεσσάρων, με περιεχόμενο την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, που στοχεύουν στην καταγραφή και την κριτική ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια