Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σύνθεση αποτελεσμάτων από έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια και αξιολογούν την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των ερευνών αποτυπώνουν το εργασιακό τοπίο στην Κ.ΑΛ.Ο., τον κοινωνικό χαρακτήρα που αποτελεί πρότυπο στην απασχόληση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, που συνδέονται κυρίως με την έλλειψη χρηματοδότησης και την απουσία θεσμικού πλαισίου, καθώς και τις προτάσεις των υποκειμένων για τη βελτίωση και τη βιωσιμότητά της.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια