Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των ερευνών μέσω εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Η έρευνα αυτή σκοπό έχει να προωθήσει τον ανασχεδιασμό της τακτικής των κοινωνικών φορέων, καθώς και την ανάληψη δράσης εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών, ώστε να εξαλείφονται οι ανασταλτικοί παράγοντες στη λειτουργία του συστήματος της Κ.ΑΛ.Ο. και κατά προέκταση να μπορούν οι φορείς αυτοί να συνεχίζουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά της λειτουργία τους.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια