Η έκθεση εστιάζει στη φύση και τη δραστηριότητα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Επικεντρώνεται στα είδη δραστηριοτήτων που προκύπτουν από καλές πρακτικές ενώ παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας: κάποια παραδείγματα αντλημένα από το εγχώριο οικοσύστημα και δύο παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια