Η αναφορά εστιάζει στη δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τμήμα του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας. Επικεντρώνεται στη δραστηριότητά τους, που προκύπτει από καλές πρακτικές. Επίσης παρουσιάζει και αναδεικνύει ανάλογα παραδείγματα και κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας: κάποια παραδείγματα αντλημένα από την εγχώρια και ένα παράδειγμα από τη διεθνή πρακτική.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια