Βασικές κατευθύνσεις και σκοποί της έκθεσης αποτελούν από τη μία η αναδρομή και παρουσίαση παραδειγμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας του παρελθόντος και από την άλλη ο εντοπισμός και η διατύπωση παρατηρήσεων και προβληματισμών αναφορικά με αυτά μέσα από την τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια βιβλιογραφία.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια