Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς ΚΑΛΟ, διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορικές, αλλά επιχειρούν ταυτόχρονα να επιτύχουν μία κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική κ.λπ. αποστολή, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια