Στην παρούσα έκθεση θα αποτυπωθεί θεωρητικά, θα αναλυθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά και θα παρουσιαστεί η έννοια «καλές πρακτικές» στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο. με κάποια παραδείγματα αντλημένα από την εγχώρια και διεθνή πρακτική και βιβλιογραφία. Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι η έννοια «καλές πρακτικές» φαίνεται να έχει έναν ευρύ χαρακτήρα που θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει διαφόρων ειδών και αντιφατικά πιθανόν μεταξύ τους περιεχόμενα. Προκειμένου να διερευνηθεί σφαιρικά, στην παρούσα έκθεση παρέχονται όλες οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες ερμηνείες και αναπαραστάσεις της έννοιας «καλές πρακτικές» στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια