Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα εργαλεία χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Χώρας, μεταξύ των οποίων και όλα τα εγχειρήματα της κοινωνικής οικονομίας.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια