Στο πέρασμα των χρόνων η Κ.ΑΛ.Ο. αναπτύσσεται διαρκώς, επιχειρώντας να επιτύχει μία κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αποστολή, ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον δραστηριοποίησής της και να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Αξίζει, λοιπόν, να εξεταστούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μάλιστα η δυνατότητα αναπροσαρμογής της στρατηγικής με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε τομέας δραστηριότητας.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια