Τον Οκτώβριο του 2016, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για την Κοινωνική Οικονομία (GESES), παρέδωσε την Έκθεση της, με 13 συστάσεις-προτάσεις συνεκτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συστάσεις αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στην Ενότ. 2.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια