Στην παρούσα Ειδική Έκθεση με τίτλο «Σύνθεση Αποτελεσμάτων από Ομάδες Εστίασης (ενδεικτικές στρατηγικές εισόδου φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε νέες δραστηριότητες ή δημιουργία νέων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. – Συνεργατικά Σχήματα)» το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό στρατηγικών εισόδου των φορέων ΚΑΛΟ σε νέες δραστηριότητες.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια