Ορίζοντας την κοινωνική οικονομία χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο ‘κοινότητα’ ως πεδίο ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

Τη χωρική κοινότητα, που περιλαμβάνει άτομα τα οποία ζουν και συνήθως εργάζονται στην ίδια περιοχή, γνωρίζονται μεταξύ τους, συνήθως έχουν κοινό τρόπο ζωής και ο τόπος τους είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.

Την κοινότητα ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα οποία τους προσδίδουν μία κοινή ταυτότητα, χωρίς κατ’ ανάγκη να ζουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή (π.χ. η εθνική προέλευση, η θρησκεία, το επάγγελμα, ο ελεύθερος χρόνος κ.ά.)

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια