Στη σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα νέο πλαίσιο, περισσότερο απαιτητικό από κάθε άλλη φορά, ως προς την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, παρότι η συνεχής ανάπτυξη και η κερδοφορία τους παραμένουν ως ζητούμενα για την επιβίωσή τους.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια