Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην έννοια των «καλών πρακτικών», ως ορθά σχεδιασμένων μεθόδων που συντελούν στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η παρουσία τους στη δραστηριότητα των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι διάχυτη. Ως εκ τούτου γίνεται προσπάθεια καθορισμού και κατανόησης της έννοιας των «καλών πρακτικών» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ενώ παράλληλα τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία τους συγκεκριμένα για τους σκοπούς της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια