Η παρούσα Έκθεση αποσκοπεί στην παρουσίαση πρωτοβουλιών, που αφενός παρουσίασαν αξιοσημείωτες επιδόσεις ως προς τους στόχους για τους οποίους επιχειρήθηκαν, αφετέρου συνιστούν προσπάθειες που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν διαχρονικά από κοινωνικές επιχειρήσεις κι άλλους φορείς του οικοσυστήματος της Κ.ΑΛ.Ο., στην Αττική και στην υπόλοιπη Χώρα.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια