Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται η θεωρία γύρω από τον όρο «καλές πρακτικές» στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο., και στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων που αντλούνται από την εγχώρια πρακτική και αξιολογούνται με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Οι καλές πρακτικές εξετάζονται και εντοπίζονται προκειμένου να διευρυνθούν στην αγορά, να αξιοποιούνται δηλαδή από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις μέχρι να γενικευτεί η κοινωνική διάσταση στην επιχειρηματικότητα.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια