Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά με θεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups). Ημερομηνίες και ώρες:Τρίτη 12/09/23, ώρες; 10:00 – 12:00, 13:00 […]
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και ΑλληλέγγυαςΟικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ειδικά εργαστήρια στα οποία θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα σχεδιάσουμε και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ. […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά […]
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ομάδες Εστίασης (Focus Groups).Ημερομηνίες και τoποθεσίες:27/06/23, ώρα 10:00 – 12:00, Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης […]
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά με θεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί από […]
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ειδικά εργαστήρια στα οποία θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα σχεδιάσουμε και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα-Κάλυψη Αναγκών με Κοινωνικό Αντίκτυπο”. H […]