Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα «Η ανάπτυξη οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση δράσεων Ενεργητικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων – […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά […]
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα-Κάλυψη Αναγκών με Κοινωνικό Αντίκτυπο”.
Σας προσκαλούμε σε Συνέδριο με τίτλο:«Η ανάπτυξη οικοσυστήματοςΚοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)στη Δυτική Αθήνα – Διδάγματα και Προοπτικές».που θα πραγματοποιnθείτnν Τρίτn 19 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:30 -16:00στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δnμαρχιακού Μεγάρου ΠεριστερίουΟ Διαδικτυακός σύνδεσμος για τnν […]
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)», Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Ηλεκτρονική Εκδήλωση με τίτλo «Συνεργασία φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» / […]
Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα με τίτλο«Το περιβάλλον της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών καλών πρακτικών».που θα πραγματοποιnθείΤετάρτn 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30-14:30στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δnμαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου Ο Διαδικτυακός σύνδεσμος […]
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και ΑλληλέγγυαςΟικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (ΔιαδημοτικόΚοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ειδικά εργαστήρια στα οποία θαανταλλάξουμε απόψεις, θα σχεδιάσουμε και θα προβάλουμε πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ. Ημερομηνίες: 22/01/2024, 29/01/2024, 06/02/2024, […]
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και ΑλληλέγγυαςΟικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (ΔιαδημοτικόΚοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»,σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά μεθεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί: