Έχω μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αθήνα. Πού μπορώ να απευθυνθώ για να λάβω υποστήριξη;

Αν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στο Δήμο Αναργύρων- Καματερού ή Ίλιου ή Περιστερίου μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΥΠΕΕ Αγίων Αναργύρων Καματερού: https://www.business-agankam.gr/

Αν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω ή Χαϊδαρίου ή Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης ή Κορυδαλλού, μπορείτε ν απευθυνθείτε στο ΚΥΠΕΕ Αιγάλεω (https://hub.egaleo.gr/kypee/)

Επιθυμώ να ξεκινήσω επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δυτική Αθήνα. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα στους δήμους Αναργύρων- Καματερού ή Ίλιου ή Περιστερίου μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΥΠΕΕ Αγίων Αναργύρων Καματερού: https://www.business-agankam.gr/.

Αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα στους δήμους Αιγάλεω ή Χαϊδαρίου ή Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης ή Κορυδαλλού, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΥΠΕΕ Αιγάλεω (https://hub.egaleo.gr/kypee/)

Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητες υπάρχουν στην Ενότητα Ειδικά Εργαλεία στον Οδηγό με πρακτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Δυτική Αθήνα.

Τι είναι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο)

H Κοινωνική Οικονομία αναφέρεται σε:

 • επιχειρήσεις που έρχονται να καλύψουν σύνθετες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες (όπως για π.χ πρόσβαση στη στέγαση, πρόσβαση στην περίθαλψη, βοήθεια στους ηλικιωμένους ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ένταξη των ευπαθών ομάδων, φύλαξη παιδιών, πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση, διαχείριση της εξάρτησης, κλπ.), αφορούν σε ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.
 • επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος παραγωγής των αγαθών ή υπηρεσιών επιδιώκει έναν κοινωνικό στόχο αλλά των οποίων η δραστηριότητα μπορεί να καλύπτει αγαθά ή υπηρεσίες που δεν είναι στενά κοινωνικές.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν φορείς δημιουργίας κοινωνικής καινοτομίας και έξυπνης ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»;
 • σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα
 • σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο και στους συμμετέχοντες σε αυτές
 • στους εν δυνάμει Κ.ΑΛ.Ο
 • σε Επιχειρήσεις & Στελέχη Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο
 • σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης
 • σε στελέχη των τομέων που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων
 • σε Φορείς ΟΤΑ- Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων
 • σε Συμβατικές Επιχειρήσεις-στο πλαίσιο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και στις συνεργασίες που μπορούν να αναπτυχθούν.
Πού εντάσσεται το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»;

Το έργο εντάσσεται στο Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο Κοινωνώ. Υλοποιείται μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας (ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας) είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού χώρου του ΕΦΔ ΑΣΔΑ ( http://efd.asda.gr/).

Ποιος είναι ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου;

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)  ( https://asda.gr/).

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου;

Στόχοι του έργου αποτελούν η:

 • Συμβολή στην κάλυψη σύνθετων κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων
 • Ενίσχυση της προώθησης της απασχόλησης
 • Συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς Δραστηριοτήτων του Έργου;

Οι κύριοι Τομείς του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • ΤΔ.1: Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα («Παρατηρητήριο ΚΑΛΟ»).
 • ΤΔ.2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στήριξης της Ανάπτυξης του Οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αθήνα (e – Social Economy Initiatives & Services / e-SEIS)
 • ΤΔ.3: Συμμετοχικές Δράσεις ανάπτυξης Κοινωνικών Δικτύων και Επιδεικτικών Ενεργειών και Πρωτοβουλιών για την Προώθηση και Διάδοση της ΚΑΛΟ.
Σε τι αφορά το Παρατηρητήριο ΚΑΛΟ;

 «Το Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.» στη Δυτική Αθήνα» επικεντρώνεται στην επιστημονική υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήματος ΚΑΛΟ.

Σε τι αφορούν οι Συμμετοχικές Δράσεις;

Οι συμμετοχικές Δράσεις αφορούν: στην υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην υλοποίηση εργαστηρίων και ομάδων εστίασης, στην υλοποίηση ερευνών, στη συμμετοχή σε φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και ανοικτής συζήτησης αλλά και στην συμμετοχικότητα των Ημερίδων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου.

Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα απαιτεί εγγραφή;

H πρόσβαση και η απλή πλοήγηση στην Πλατφόρμα δεν απαιτεί εγγραφή, όμως η πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας απαιτεί εγγραφή.

Ποια είναι τα οφέλη της εγγραφής στην πλατφόρμα;

Κατά την εγγραφή ενός χρήστη στην Πλατφόρμα μέσω από το υποσύστημα Εξουσιοδοτήσεων του δίνονται συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης τόσο στην Ιστοσελίδα (υπ.1) όσο και σε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Σε περίπτωση μη Εγγραφής έχει απλά δικαιώματα ανάγνωσης των πληροφοριών που δεν θα απαιτούν εγγραφή. Είναι προτιμότερο να έχει γίνει εγγραφή στην Πλατφόρμα Προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε όλη την Πληροφορία, τις Υπηρεσίες και τα Εργαλεία που Παρέχονται.

Υπάρχει κόστος ή κάποιος περιορισμός στην Χρήση της Πλατφόρμας;

Η Πρόσβαση στην Πλατφόρμα παρέχεται χωρίς κάποια εξαίρεση, χωρίς κάποιο γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, χωρίς κανένα κόστος.

Τι είναι το Παρατηρητήριο Κ.Αλ.Ο, στην Πλατφόρμα και τι παρέχει;

Το Παρατηρητήριο Κ.Αλ.Ο στην Πλατφόρμα Παρέχει πρόσβαση σε:

 • Μελέτες, εκθέσεις κτλ,
 • Εκδόσεις του Παρατηρητηρίου ΚΑΛΟ
 • Πρόσβαση μελέτες, εκθέσεις κτλ της Ευρωπαϊκής Αγοράς
 • Καλές Πρακτικές
 • Στατιστικά Δεδομένα
Ποιες είναι οι Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στην πλατφόρμα;

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ΚΑΛΟ αλλά και σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη διαδικασία σύστασης των ιδιαίτερων αυτών επιχειρήσεων, παρέχοντας ηλεκτρονικούς οδηγούς και υπηρεσίες e-Συμβουλευτικής.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται μέσω της Εργαλειοθήκης στην πλατφόρμα;

Η Εργαλειοθήκη της πλατφόρμας παρέχει καθοδήγηση μέσω εργαλείων για:

 • Βασικές Έννοιες και Πληροφορίες για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Τυπολογίες Κ.Αλ.Ο
 • Καθοδήγηση Αναφορικά με την Ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση του Κοινωνικού Αντικτύπου
 • Ανάπτυξη Συνεργασίας ΟΤΑ με Φορείς Κ.Αλ.Ο

Η εργαλειοθήκη εμπλουτίζεται σταδιακά.

Επιθυμώ να λάβω μέρος σε εκπαίδευση πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Επιλέξτε το Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει https://ekalowestathens.gr/simmetohikes-draseis/ekpaidefsi/ και συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πώς μπορώ να λάβω μέρος σε Εργαστήρια;

Επιλέξτε το Εργαστήριο που σας ενδιαφέρει https://ekalowestathens.gr/simmetohikes-draseis/ylopoiisi-ergastirion/ και συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πώς μπορώ να λάβω μέρος σε Ομάδες Εστίασης;

Επιλέξτε την θεματική που σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε https://ekalowestathens.gr/simmetohikes-draseis/ylopoiisi-omadon-estiasis/ και συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις Ημερίδες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου;

Η πρόσκληση και το Πρόγραμμα των Ημερίδων αναρτώνται στην ενότητα ΝΕΑ της Πλατφόρμας. Επίσης αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ https://asda.gr/, στα social media του ΑΣΔΑ https://www.facebook.com/asdahellas/ καθώς και στον τοπικό τύπο.

Αν με ενδιαφέρει μια Ημερίδα αλλά δεν κατάφερα να την παρακολουθήσω ζωντανά, μπορώ να την παρακολουθήσω με κάποιον τρόπο;

Οι Ημερίδες που υλοποιούνται είναι διαθέσιμες μέσω Youtube τόσο κατά την ημερά διεξαγωγής καθώς και αργότερα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://ekalowestathens.gr/category/imerides/.

Πού και πώς μπορώ να ενημερωθώ για τη Δικτύωση και τη συνεργασία Φορέων ΚΑΛΟ με εξωτερικούς συντελεστές (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) ή με επιχειρήσεις της κλασσικής ή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας;

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από την πλατφόρμα του έργου μας, και πιο συγκεκριμένα στα link https://ekalowestathens.gr/ilektroniki-diktiosi/
και https://ekalowestathens.gr/ergaliothiki/anaptiksi-sinergasion/.
Εδώ θα ενημερωθείτε κατάλληλα και θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.