Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
«Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό
Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”)»
,
σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε εκπαίδευση αναφορικά με
θεματολογία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί τον Μήνα Νοέμβριο,
9:00 με 13:00

Αναλυτική ενημέρωση στον παρακάτω σύνδεσμο:
Επίσκεψη σελίδας

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα ενημερωθείς άμεσα.
Κόστος: Δωρεά

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια