Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η υποστήριξη των (εν δυνάμει και υφιστάμενων) κοινωνικών επιχειρηματιών ως προς τον σχεδιασμό εύστοχων επιχειρηματικών μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τόσο την επιχειρηματική όσο και την κοινωνική διάσταση της δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο Οδηγός στοχεύει στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο “Καμβάς Κοινωνικού Επιχειρηματικού Μοντέλου” (Social Business Model Canvas – SBMC), το οποίο παρέχει εύληπτη και φιλική καθοδήγηση για τον σχεδιασμό επιχειρηματικών μοντέλων που προσαρμόζονται στην “υβριδική” φύση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια