Για να μάθετε περισσότερα για τη σημασία και τις τεχνικές ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου ειδικά στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δείτε:

Για να μάθετε περισσότερα για την κινητοποίηση και την ενδυνάμωση ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, δείτε:

 1. TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organisations & SMEs, Module 2- Training Appendix, Tractors Handbook as part of the TRACTORS project (2007) The project has been funded formthe European Commission, Leonardo da Vinci Programme.
  https://www.bicforsme.eu/wp-content/uploads/Module-2-Trainers-Appendix-1a.pdf

  Στην ελληνική γλώσσα:
  Η Θεωρία της Δημιουργικότητας, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
  http://www.valialoutrianaki.com/uploads/1/3/4/7/13471246/tractors.pdf

 2. Καταιγισμός Ιδεών και Πλάγια Σκέψη, Agile Design Thinking, Creative Problem Solving Brainstorming/Πλάγια Σκέψη, Agile & Design Thinking (Η συμβιωτική σχέση τους με την Μεθοδολογία Lean startup) Δημήτρης Παξιμάδης, Mέλος ΚΕΜΕΛ, ΚΕΜΕΛ.
  https://www.kemel.gr/files/%CE%91%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20CPS%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20Lean%20Startup,%20%CF%84%CE%BF%20Design%20Thinking%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%20Agile%20methodology.pdf

 3. Δημιουργική Σκέψη – Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών, Σιούτας Νίκος, Ζημιανίτης Κώστας, Κουταλέλη Ελένη, Παναγοπούλου Έφη, Επιστημονική Ευθύνη Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πα. Αθηνών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ, ΕΠΕΑΚ ΙΙ, Συγχρηματοδότηση ΕΚΤ.
  http://hdl.handle.net/10795/1008,
  http://repository.edulll.gr/1008

 4. Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας, Μάνος Παυλάκης, 2013, Εκδόσεις Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, Υλικό εκπαίδευσης Ενηλίκων
  https://www.openbook.gr/epikoinonia-kai-dynamiki-tis-omadas/