ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Συγκεκριμένα θα προσεγγιστούν έννοιες όπως:

  1. Λόγοι αναγκαιότητας ίδρυσης συνεργατικών σχημάτων (clusters)
  2. Τύποι συνεργειών στους συνεργατικούς σχηματισμούς (κατηγοριοποίηση)
  3. Οφέλη από τη συμμετοχή σε συνεργατικό σχηματισμό
  4. Διαδικασία ανάπτυξης των συνεργατικών σχηματισμών
  5. Αναβάθμιση τοπικής συμμετοχικής δημοκρατίας
  6. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.
  7. Παραδείγματα – Καλές πρακτικές

Διάρκεια: 18 ώρεςΦόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είστε εγγεγραμμένος Χρήστης;
Συνδεθείτε.