Η Δαίδαλος ΚΟΙΝΣΕΠ ( https://www.daidalos.net.gr/) είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας που παρέχει υπηρεσίες θεραπευτικής παρέμβασης σε βρέφη, παιδιά και έφηβους που παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα υγείας, ψυχοκινητικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και αναπηρίες καθώς και στις οικογένειές τους (συμβουλευτική και παροχή απαραίτητων υλικών / βοηθημάτων). Παράλληλα, η Δαίδαλος ΚΟΙΝΣΕΠ αναπτύσσει δράσεις κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας για την υποστήριξη οικογενειών με παιδιά που χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης αλλά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος (Πρόγραμμα «Ανάδοχος Θεραπείας» και Πρόγραμμα «Ανακύκλωση Βοηθημάτων») αλλά και δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών του πεδίου.

Διεύθυνση: οδός Δελφών 11 – 13341 Άνω Λιόσια

Τηλ.: 6993229187

E-mail: daidalos.koinsep@gmail.com