Η Συνεργασία – Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων με σκοπό την προώθηση της εργασιακής ένταξης των ΑμεΑ. Δραστηριοποιείται στον τομέα δραστηριοτήτων οργανώσεων.

Διεύθυνση: οδός Κρητικού Πελάγους 1 – 13341 Άνω Λιόσια