Υπάρχουν διάφορα κανάλια (τρόποι, μέσα) με τα οποία μια κοινωνική επιχείρηση επικοινωνεί / προωθεί και διανέμει ή πωλεί τις υπηρεσίες / προϊόντα που παράγει στους πελάτες της και στους ωφελούμενούς της. Παράλληλα, μία κοινωνική επιχείρηση διαθέτει κανάλια αξιολόγησης και υπηρεσιών μετά την πώληση. Ποια κανάλια θα επιλέξετε για να προσεγγίσει η δική σας επιχείρηση τους πελάτες/ωφελούμενούς της; Ποια από αυτά είναι πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά (με όρους κόστους – οφέλους);

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε τα κανάλια της δική σας επιχείρησης.

ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • Με ποιο τρόπο / τρόπους η επιχείρηση ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους τρίτους σε σχέση με τις υπηρεσίες / προϊόντα της;
 • Προβάλει επαρκώς η επιχείρηση τον κοινωνικό της αντίκτυπο και πώς;
 • Με ποιο τρόπο η επιχείρηση συνδυάζει την προβολή της εμπορικής της δραστηριότητας και του κοινωνικού της αντικτύπου (πώς αναδεικνύει τα κοινωνικά / περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών / προϊόντων της);
 • Τι είναι αυτό που κάνει την συγκεκριμένη επιχείρηση να ξεχωρίζει από άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις στην τοπική ή ευρύτερη αγορά;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Με ποιο τρόπο διευκολύνει η επιχείρηση πελάτες και ωφελούμενους για να αξιολογήσουν την πρόταση αξίας της;
 • Τι είδους ενημερωτικό υλικό μπορεί η επιχείρηση να προσφέρει σε πελάτες και ωφελούμενους;
 • Εάν η επιχείρηση ανταγωνίζεται συμβατικές (μη κοινωνικές) επιχειρήσεις, γιατί οι πελάτες την προτιμούν;
 • Εάν κάποιος τρίτος (π.χ. δημόσια αρχή, συμβατική επιχείρηση που αναζητά συνεργασία, οργάνωση που εκπροσωπεί ομάδα ωφελούμενων) ζητήσει στοιχεία σχετικά με τον παραγόμενο κοινωνικό αντίκτυπο, τι είδους δεδομένα μπορεί η επιχείρηση να τους παρέχει;

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Με ποιο τρόπο επιθυμούν οι υποψήφιοι πελάτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/προϊόντα της επιχείρησης;
 • Υπάρχουν άλλοι τρόποι πρόσβασης; Με τι κόστος;
 • Με ποιους μπορεί η επιχείρηση να συνεργαστεί ώστε να πολλαπλασιάσει τα κανάλια πωλήσεων;
 • Όταν τα έσοδα από τις πωλήσεις δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης, με ποιους τρόπους αυτή αντιδρά;

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Πώς παραδίδει η επιχείρηση την πρόταση αξίας της στους πελάτες;
 • Πώς μπορεί η επιχείρηση να πολλαπλασιάσει τους τρόπους παράδοσης των υπηρεσιών/προϊόντων της;
 • Υπάρχουν καινοτόμες προτάσεις που να συνδέουν τους πελάτες της επιχείρησης και να ενισχύουν τον κοινωνικό της αντίκτυπο;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 • Τι είδους ενημέρωση ή υποστήριξη έχουν ανάγκη οι πελάτες της επιχείρησης μετά την πώληση;
 • Τι είδους υποστήριξη παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της μετά την πώληση;
 • Πώς παρακολουθεί η επιχείρηση εάν οι πελάτες της επιστρέφουν σε αυτήν;
 • Πώς ενθαρρύνει η επιχείρηση τους πελάτες της να μεταφέρουν σε άλλους τις θετικές τους εντυπώσεις;
 • Πως διαχειρίζεται η επιχείρηση τις αρνητικές αντιδράσεις από δυσαρεστημένους πελάτες;

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Τα κανάλια αποτελούν σημεία επαφής (touch points) με τον πελάτη ή ωφελούμενο και, συνεπώς, επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία που ο πελάτης / ωφελούμενος αποκομίζει από την συνεργασία με την επιχείρηση
 • Τα κανάλια επικοινωνίας, διανομής, πωλήσεων είναι τα πλέον σημαντικά γιατί αποτελούν τα σημεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα επαφής μεταξύ επιχείρησης και πελατών / ωφελούμενων.
 • Τα κανάλια της επιχείρησης μπορεί να συνδέονται άμεσα με τις ομάδες στόχου ή έμμεσα (δηλ. μέσω της συνεργασίας της επιχείρησης με άλλους οργανισμούς).
 • Τα κανάλια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση μπορεί να ανήκουν στην ίδια ή να ανήκουν σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς.