Στην παρούσα Ειδική Έκθεση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συμβολή των εργαστηρίων όσον αφορά τη δημιουργία φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και στις στρατηγικές εισόδου αυτών των φορέων σε νέες δραστηριότητες. Μέσω της ανατροφοδότησης, του διαλόγου και της συνεργασίας πληροφορητών ενεργών σε τέτοια εγχειρήματα, η Κ.ΑΛ.Ο. θα μπορέσει να επιτύχει ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, με την υποστήριξη των κοινωνικών φορέων, των εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια