ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020, με θέμα «Το περιβάλλον της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα υπό το πρίσμα διεθνών καλών πρακτικών»

H Ημερίδα υλοποιήθηκε, την Τετάρτη 14/2/2024, στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου, με συμμετοχή στελεχών της κεντρικής διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, οργανισμών και φορέων ΚΑΛΟ καθώς και στελεχών του ιδιωτικού τομέα.

Η Ημερίδα, ανέδειξε καλές πρακτικές, ενώ προσέγγισε το περιβάλλον ΚΑΛΟ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, ως πιλοτικό περιβάλλον ανάπτυξης και ανάδειξης καλών πρακτικών, αναλύοντας πορίσματα και δεδομένα που έχουν καταγραφεί.

Το υλικό της ημερίδας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.youtube.com/watch?v=LiSjj3Px-74

Περισσότερες Πληροφορίες για το έργο Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Δίκτυο “ΚΟΙΝΩΝΩ”) μπορούν να αναζητηθούν: https://ekalowestathens.gr/

Παρουσίαση της κας Έλλης Δελατόλα
Εισήγηση του Δρ. Γαβριήλ Αμίτση
Εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Γεώρμα
Εισήγηση του κου Δημήτρη Ιεραπετρίτη
Παρουσίαση του κου Βλάχου
Παρουσίαση του κου Πασχάλη – Αλέξανδρου Τεμεκενίδη

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια