Η συγκεκριμένη έκθεση εστιάζει στην έννοια του «κοινωνικού αντικτύπου» της δραστηριότητας των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στην ειδική αυτή έκθεση παρουσιάζονται μέθοδοι, δείκτες και εργαλεία για τον υπολογισμό και τη μέτρησή του κοινωνικού αντικτύπου όπως έχουν αποτυπωθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-OECD) και από το Ερευνητικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική Ανάπτυξη (UNRISD) μέσα στην τελευταία τριετία. Οι μελέτες αυτές αποτελούν το σημείο αναφοράς για κάθε εθνική αρχή και για κάθε κοινωνική πρωτοβουλία όσον αφορά την έρευνα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια