Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την έκθεση στατιστικών στοιχείων με τα ανανεωμένα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο που εκδόθηκαν στις 23/8/2023, με περιεχόμενο την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, που στοχεύουν στην καταγραφή και την κριτική ανάλυση στοιχείων και τάσεων σχετικά με το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ώστε να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν.

Ετικέτες:

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια